پـایتخـت سـرویس

تعمیر و سرویس سیستم های گرمایشی

شماره تماس

021-33808977

شماره تلفن همراه

09124391835 - 09124640904

Refrigerator repair training

دسته بندی مقالات

خوزستان، اهواز، خیابان آزادگان

info@evaco.com

091612365478

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

Refrigerator repair training
121
30 آوریل 2022
marino

In Kamtek workshop, you will get acquainted with mechanical parts including sensors, compressor troubleshooting, thermostat replacement, condenser identification and gas charging method, and then you will learn how to repair the refrigerator board in a specialized way. Troubleshooting the refrigerator board is one of the most important things for refrigerator repairmen.

Refrigerator repair training method is practical and practical on all types of refrigerator boards and under the supervision of a repairman. So do not hesitate to choose this important field in home appliances!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *