انواع خطا لوازم خانگی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. انواع خطا لوازم خانگی

ارور لباسشویی ال جی مدل wm-wm407

کد خطای CL:این ارور در صورت گیر کردن قفل کودک دستگاه است
رفع عیب :قفل کودک بازو بسته کنید

کدخطایOE:مشکلی در راه تخلیه دستگاه وجود دارد
رفع عیب :مسیر صافی پمپ تخلیه را برسی کنید

کدخطایIE:در زمان تعیین شده مقدار ابگیری لازم انجام نشده
رفع عیب :فشار ورودی اب را برسی کنید و از پیچ خوردن شیلنگ و انسداد آن اطمینان حاصل نمایید

کدخطایDE:درب ماشین لباسشویی بسته نشده
رفع عیب :درب لباسشویی را یکبار بازو بسته کنید

کدخطایUE:دستگاه شما بالانس نیس
رفع عیب:عدم توازن در قرارگیری دستگاه را رفع کنید با استفاده از پایه های پیچیه دستگاه

کدخطایSE:موتور دستگاه دچار مشکل شده است
رفع عیب : با تعمیر کاران ما تماس حاصل نمایید تا مشکل را بر طرف کنند

کدخطایCE:احتمالا در موتور اتصال کوتاهی وجود دارد
رفع عیب :با تعمیر کاران جهت تعمیر برد موتور تماس حاصل نمایید

کدخطایLE:کارکرد موتور دچار مشکل شده است
رفع عیب :توسط تعمیر کاران مشکل را زر طرف کنید

کدخطایFE:دستگاه بیش از حد ابگیری کرده است
رفع عیب :اب را از مسیر خروجی خالی کرده و با تعمیر کاران جهت برسی هیدروستات تماس بگیرید

کدخطایTE:دمای ای از حد مجاز بیشتر است
رفع عیب:ترموستات دستگاه باید تعویض شود

کدخطایPE:اشکالی در میکروسوییچ دستگاه وجود دارد
رفع عیب :تعویض میکروسوییچ توسط تعمیر کار

ارور لباسشویی ال جی مدل:WM-721N

کدخطایCE:جریان ورودی به مدار دستگاه بیش ار حد است
رفع عیب :دوشاخه را از برق جدا کنید پس از ده ثانیه مجدد وصل کنید

کدخطایCL:قفل کودک فعال است
رفع عیب :قفل کودک را غیر فعال کنید

کدخطایCD:لباس ها خشک شده و فرایند خنک شدن دارد صورت میگیرد
رفع عیب :دگمهpauseرا فشار دهید خطا بر طرف میشود

کدخطایDE:لباسشویی نمیتواند برای شروع درب خود را قفل کند
رفع عیب:اگر درب کج با قفل خراب شده اقدام ب تعمیر ان بکنید

کدخطایIE:اب به میزان کافی در لباسشویی پر نمیشود
رفع عیب :فیلتر ورودی اب و شلنگ ورودی اب را برسی کنید

ارور لباسشویی ال جی مدل :WM-B124S

کدخطایIE:اب ورودی جریان کافی را ندارد
رفع عیب:برد الکتریکی را برسی کنید ،شلنگ های ورودی را برسی کنید

کدخطایUE:وضعیت قرارگیری دستگاه بالانس نیست
رفع عیب :عدم توازن در قرارگیری دستگاه را توسط پیچ های ریگلاژی بر طرف کنید

کدخطایOE:اب محفظه دستگاه سر ریز شده است
رفع عیب:با تعمیر کار مشکل را در میان بگذارید

کدخطایPE:سطح اب بالاتر از حد مجاز است
رفع عیب:میکروسوییچ و سنسور فشار سطح اب را چک کنید

کدخطایDE:مشکل در سنسور هیتر دستگاه
رفع عیب:المنت های حرارتی باسد تعویض شوند

کدخطایLE:موتور قفل کرده است
رفع عیب:موتور باید باز شده و تعمیر شود

کدخطایPF:خطا در سیستم برق رسانی دستگاه
رفع عیب :برد دستگاه دچار اسیب شده

کد های ارور لباسشویی بوش:

کدخطایF16:مشکل درب دستگاه میباشد
رفع عیب:درب را یکبار بازوبسته کنید و در صورت حل نشدن مشکل با تعمیر کاران ما تماس حاصل نمیایید.

کدخطایF17:زمان انتقال اب بیش از حد مجاز است
رفع عیب:لوله های ورودی اب را برسی کنید

کدخطایF18:عملیات تخلیه بیش از حد مجاز زمان برده است
رفع عیب:یکبار دستگاه خاموش کرده و مجدد راه اندازی کنید

کدخطای F19:کارکرد سیستم گرمایشی دستگاه بیش از حد زمان برده است
رفع عیب :ولتاژ ضعیف یا المنت خراب است

کدخطایF20:اختلال در سیبستم گرمایشی
رفع عیب :دستگاه را ریست کنید و اگر مشکل بر طرف نشد با تعمیر کاران ما تماس حاصل نمایید

کدخطای:F23:در این ارور (آکوا استاپ )فعال شده است
رفع عیب:شیر اب را برسی کنید

کدخطایF25:سنسور (آکوا استاپ)معیوب شده است
رفع عیب : با تعمیر کاران ما تماس حاصل نمایید

کدخطایF26:سنسور فشار انالوگ معیوب است
رفع عیب : تعمیر کاران ما تماس حاصل نمایید

کدخطایF27:شیلنگ هیدروستات دچار مشکل شده است
رفع عیب: تعمیر کاران ما تماس حاصل نمایید

کدخطایF28:سنسور فلو دچار مشکل شده است
این سنسور در زیر هم زن دستگاه قرار دارد

کدخطاهای F43,F42,F21,F05,F04,F44:این خطا ها در صورت بروز مشکل در موتور دستگاه میباشد

ارور لباسشویی های سامسونگ:

کدخطای1C,E7,1E:سنسور سطح اب
رفع عیب:دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید

کدخطای3E3,3E4,BE,3E2,3E1,3E,3C:موتور
رفع عیب: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید

کدخطای4C,E1,4E:تامین اب
رفع عیب:چک کردن شلنگ های ورودی ،تمیز بودن صافی،باز یا بسته بودن شیر اب ،اطمینان حاصل کنید که دستگاه با فشار اب کافی کار میکند

کدخطایH1,4Ed,4E2,4E1,E8,CE,HC,FC2,HE:دمای اب
رفع عیب:شلنگ ورودی خود رو به یک منبع اب سرد متصل کنید

کدخطای:5C,E2,5E:زهشکی
رفع عیب:چک کردن شلنگ تخیله و تمیز کردن فیلتر پمپ زهشکی

کدخطای8E:جریان اب
رفع عیب: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید

کدخطایC8:سنسورMEMS
رفع عیب:دستگاه را خاموش روشن کنید و دوباره راه اندازی کنید
دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید

کدخطایAE,Plo,9E2,PH1,9E1: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید و اگر دستگاه برق نداشت باید فیوز را تعویض کنید

کدخطایAC,13E,AE,AC6:اخطار مخابرات
رفع عیب: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید بستگی به دستگاه دارد ممکن است ب حالت عادی بازگردد

کدخطای:14E,BE2,12E,BE1,18E,BE3:دکمه ها
رفع عیب:برسی کنید که کدام یک از دگمه ها چسبیده است

کدخطایDDE:درب
رفع عیب: این خطا زمانی ک دستگاه را بدون توقف درب را باز میکنید

کدخطایDC,DC1,dc,ED,DE1,DE:درب
رفع عیب:چک کنید درب به طور کامل بسته شده باشد
این پیام هنگامی که دستگاه بیش از حد پر باشد ممکن است ظاهر شود

کدخطایDE2:کلید روشن . خاموش
رفع عیب :دستگاه را از برق جدا کنید 5 دقیقه صبر کنید و دوباره امتحان کنید

کدخطایFE: فن
رفع عیب:با تعمیر کاران ما تماس بگیرید

کدخطای6E,35,HE1:گرم کننده
رفع عیب: تعمیر کاران ما تماس بگیرید

کدخطایHE2:گرم کننده خشک کن
رفع عیب: تعمیر کاران ما تماس بگیرید

کدخطایHE3:عملکرد بخار
رفع عیب:ب طور معمول کار نمیکند و نیاز به بازدید توسط سرویس کار را دارد

کدخطایHE3:دستگاه خیلی گرم است
رفع عیب:فن دستگاه کار کرده تا دما ب حد معمول برسد

کدخطایLC1,LC,11E,E9,LE1,LE:سطح اب دستگاه پایین میباشد
رفع عیب:برسی کنید شلنگ تخلیه از پایه دستگاه پایین تر نباشد همچنین شلنگ تخلیه روی کف قرار گرفته باشد و مسدود نباشد و نشتیه اب را برسی کنید

کدخطایtst,t2,t1:حالت ازمون
رفع عیب: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید

کدخطایoc,E3,OF,OE:پودر شستشو بیش از حد مجاز است
رفع عیب: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید یکبار دستگاه را بدون لباس روشن کنید

کدخطایSUD:کف بیش از حد میباشد
رفع عیب:دستگاه معمولا این خطا را رفع میکند

کدخطایtE3,te2,tE1,EC,tE:حسگر دما
رفع عیب: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید

کدخطایUC: نوسان در منبع ولتاژ تغذیه
رفع عیب: دستگاه را خاموش کرده پس از 30 ثانیه مجدد برنامه جدیدی راه انداری کنید

کدخطایUB,E4,UE: ماشین دارای بار نامتعادل میباشد
رفع عیب:اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی سطح صاف و هموار میباشد

کد های ارور لباسشویی کنوود:

کدخطایE-1:درب بسته نیست
رفع عیب:درب را ببندید طوری که صدای آن به گوش برسد
و اگر مشکل بر طرف نشد با سرویس کاران ما تماس حاصل فرمایید

کدخطایE-2:سطح اب پایین میباشد و ممکن است ورودی اب ضعیف باشد
رفع عیب:تامین اب دستگاه را چک کنید

کدخطایE-3:پمپ تخلیه
رفع عیب:فیلتر پمپ را تمیز کنید و اگر مشکل حل نشد پمپ تخلیه معیوب شده است

کدخطایE-5:گرم کننده دستگاه یا سنسور حرارتی دچار مشکل شده است
رفع عیب:دستگاه را خاموش روشن کنید در صورت عدم رفع مشکل با تعمیر کاران ما تماس حاصل فرمایید

کدخطایE-6:موتور اسیب دیده
رفع عیب : با تعمیر کاران ما تماس حاصل فرمایید

کدخطایE-7:خطای پیکربندی
رفع عیب: با تعمیر کاران ما تماس حاصل فرمایید

کدخطایE-8:موتور اسیب دیده
رفع عیب: با تعمیر کاران ما تماس حاصل فرمایید

کدخطایE-9:ولتاژ منبع تغذیه خیلی کم و یا بسیار زیاد است
رفع عیب: پس از بهبود ولتاژ دستگاه ب کار خود ادامه میدهد

کدخطایE-10:مشکل اب ورودی هنگام شستن
رفع عیب:فشار اب را برسی کنید ، فیلتر ورودی اب را برسی کنید تا کیپ نشده باشد

کدخطایe12:درب دستگاه ،بسته بودن شیر ورودی،تخلیه اب در وضعیت خطا
رفع عیب:دستگاه را دوباره راه اندازی کنید و درچیه ورودی را تغیر دهید

کدخطای E-21:مشکل تخلیه اب در حال شستن
رفع عیب:برسی کنید که پمپ تخلیه مسدود نشده باشد

کد خطای E-30:مشکل قفل درب
رفع عیب:اگر در بسته شده باشد برسی کنید که لباسی بین در گیر کرده است یا نه

کدخطایE61:قفل درب دستگاه،بسته بودن شیر ورودی،توقف کار موتور،تخلیه اب در حالت خطا
رفع عیب:سیم موتور را تست کنید ،موتور را تعویض کنید

کدخطایE60: قفل درب دستگاه،بسته بودن شیر ورودی،توقف کار موتور،تخلیه اب در حالت خطا
رفع عیب: سیم موتور را تست کنید ،موتور را تعویض کنید

فهرست
Call Now Button