انواع فاضلاب | محیط زیست و فاضلاب

انواع فاضلاب | محیط زیست و فاضلاب

فاضلاب ها در نوع خود به دسته های مختلفی دسته بندی می شوند . هر کدام از  این نوع فاضلاب ها در محیط زیست تاثیرات و آثار مختلفی داشته که در ادامه در این مقاله خواهید دید . با ما همراه باشید .هر موجود زنده که ناگزیر به مصرف آب باشد طبیعتاً فاضلاب تولید خواهد نمود همانطور که در اجتماعات شهری بین 75 تا 80 درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می گردد صنایع نیز به همان میزان و درصد از آب های مصرفی را به فاضلاب های صنعتی تبدیل می نماید . متأسفانه توسعه سریع صنایع و بکارگیری صدها ترکیب شیمیایی جدید در آنها ...

آلوده کننده های آب

آلوده کننده های آب

در این مقاله در مورد انواع آلاینده ها و موادی که باعث آلودگی آب شده شرح خواهیم داد . برای مطالعه آلودگی آب، دو نوع عامل یا منبع آلودگی را می توان ذکر نمود. یکی منابع محدود در مناطقی خاص، نظیر فاضلاب های صنعتی، دیگر منابع غیر محدود، مانند مازاد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و نیز موادی که پس از بارندگی یا به وسیله جریان آب رودخانه ها حمل می شوند.نشانه های آلودگی آب حتی با سطحی ترین توجه مشخص می شوند. بعنوان مثال نوشیدن آب طعم بد می دهد، توده های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد می کنند. آب کنار ...

کیفیت آب

کیفیت آب

کیفیت آب رابطه مستقیم با مصرف آب و وضعیت توسعه اقتصادی دارد. در کشورهای صنعتی طرح کنترل آلودگی باکتریایی آبهای سطحی به دلیل  خطرناک بودن سلامتی در شهرهای مهم صنعتی از اواسط سال 1800 مورد بررسی قرار گرفت. توسعه شبکه فاضلاب و آبهای هرز در مناطق شهری به علت ترس عمومی مورد توجه قراردارد. به هر حال سرعت آلودگی در شهرها به علت جمعیت بالای شهرها بسیار بالا است. مواد آلاینده ای که توسط آب حمل شده است به طور گسترده باعث شیوع بیماری هایی مثل وبا و دیگر بیماری های مشابه در کشورهای در حال گسترش است.از ...

1مجموع 3 مقاله
expand_less